راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سقف خروج ارز مسافرتی هوایی ۵ هزار یورو و سقف خروج ارز مسافرتی زمینی ۲ هزار یورو شد

سقف خروج ارز مسافرتی هوایی ۵ هزار یورو و سقف خروج ارز مسافرتی زمینی ۲ هزار یورو شد. خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین بر اساس ضوابط جدید ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک‌های کشور مجاز به پذیرش آن به‌صورت سپرده می‌باشند و در صورت درخواست سپرده‌گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به‌صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.