راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شده است

مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷۵۴۸.۶ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اسفندماه ۱۳۹۶ معادل ۴۸۱۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۱۸ شرکت دانش بنیان، به طور متوسط ۲۲.۱ میلیارد ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بانک‌های صادرات و ملت به ترتیب با ۱۰۳۶.۶ و ۹۶۶.۷ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.

مانده کل تسهیلات اعطایی به ۰۰۸ ۱ شرکت دانش بنیان در پایان اسفندماه معادل ۴۶۱۶۹.۱ میلیارد ریال، میانگین به هر شرکت ۴۵.۸ میلیارد ریال است. بیشترین مانده به بانک‌های صادرات با ۸۱۱۲.۹ میلیارد ریال، ملت با ۷۷۲۱.۸ میلیارد ریال و صنعت و معدن با ۶۸۴۷ میلیارد ریال تعلق دارد.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۷۴۳۴ میلیارد ریال، متعلق به ۱۴۰ شرکت و معادل ۱۶.۱ درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری شامل ۲۰۳۸.۴ میلیارد ریال سررسید گذشته متعلق به ۴۹ شرکت، ۲۰۰۸.۶ میلیارد ریال معوق متعلق به ۴۴ شرکت و ۳۳۸۷ میلیارد ریال مشکوک الوصول متعلق به ۴۷ شرکت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.