راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرکت خدمات انفورماتیک سه مناقصه برگزار می‌کند

شرکت خدمات انفورماتیک(سهامی عام) در نظر دارد تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

 

مناقصه عمومی شماره ۹۷/۰۰۱

موضوع مناقصه: تامین و تحویل تجهیزات HP، مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ۹۷/۲/۱۵

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

شرایط اخذ اسناد

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه در ساعات اداری (۸ الی ۱۶) به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه‌‌نظری، خیابان مددکاران (نظام سابق)، تقاطع خواجوی، پلاک ۶، طبقه دوم، دبیرخانه مناقصات (شماره تماس: ۲۷۳۷۰) مراجعه کنند.

جهت اخذ اسناد مناقصه ارائه مدارک زیر الزامی است:

  • معرفی‌نامه معتبر از جانب شرکت مناقصه‌گر
  • گواهی‌نامه معتبر شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame

محل تحویل پاکات پیشنهادی، آدرس فوق، دبیرخانه مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک است.

شرکت خدمات انفورماتیک در رد یا قبول پیشنهادات ارائه‌شده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

مناقصه عمومی شماره ۹۷/۰۰۴

موضوع مناقصه: انتخاب مشاور به منظور پروژه نظام جامع مدیریت ارتباطات، مطابق مشخصات مندرج در اساسنامه مناقصه

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: تا ساعت  ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به میزان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

شرایط اخذ اسناد

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه در ساعات اداری (۸ الی ۱۶) به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه‌‌نظری، خیابان مددکاران (نظام سابق)، تقاطع خواجوی، پلاک ۶، طبقه دوم، دبیرخانه مناقصات (شماره تماس: ۲۷۳۷۰) مراجعه کنند.

جهت اخذ اسناد مناقصه ارائه مدارک زیر الزامی است:

  • معرفی‌نامه معتبر از جانب شرکت مناقصه‌گر
  • گواهی‌نامه معتبر شورای عالی انفورماتیک

محل تحویل پاکات پیشنهادی، آدرس فوق، دبیرخانه مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک است.

شرکت خدمات انفورماتیک در رد یا قبول پیشنهادات ارائه‌شده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

مناقصه عمومی شماره ۹۷/۰۰۶

موضوع مناقصه: انتخاب مشاور به منظور پروژه ایجاد قابلیت مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ۹۷/۲/۱۵

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به میزان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

شرایط اخذ اسناد

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه در ساعات اداری (۸ الی ۱۶) به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه‌‌نظری، خیابان مددکاران (نظام سابق)، تقاطع خواجوی، پلاک ۶، طبقه دوم، دبیرخانه مناقصات (شماره تماس: ۲۷۳۷۰) مراجعه کنند.

جهت اخذ اسناد مناقصه ارائه مدارک زیر الزامی است:

  • معرفی‌نامه معتبر از جانب شرکت مناقصه‌
  • گواهی‌نامه معتبر شورای عالی انفورماتیک

محل تحویل پاکات پیشنهادی، آدرس فوق، دبیرخانه مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک است.

شرکت خدمات انفورماتیک در رد یا قبول پیشنهادات ارائه‌شده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.