راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رشد ۳۵ درصدی تعداد تراکنش‌های همبانک صادرات در بهمن ۹۶ نسبت به دی ۹۶

استقبال از سامانه همبانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه سال ٩۶، با رشد بیش از ٣۵ درصدی نسبت به ماه قبل همراه بود که نشان از تداوم تمایل مشتریان بانک به استفاده از کد #٧١٩* برای انجام عملیات متنوع بانکداری الکترونیک این بانک دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تعداد تراکنش‌های سامانه همبانک صادرات ایران در پایان بهمن ماه سال جاری به مرز ١٣ میلیون تراکنش به ارزش بالغ بر ٢٠۴۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل از نظر مبلغ تراکنش بیش از ٣۵ درصد و نسبت به اسفند ماه ٩۵ بیش از  ۶۶ درصد افزایش داشته است.

بنا براین گزارش، همراه بانک صادرات ایران نیز با انجام بیش از ٢۵ میلیون تراکنش در بهمن ماه سال ۹۶، از نظر تعداد تراکنش نسبت به ماه قبل، قریب به ١٣ درصد و نسبت به اسفند ماه سال ٩۵ بیش از ٢٨ درصد رشد یافته است.

شایان ذکر است در ایام یاد شده، پایانه های فروش بانک صادرات ایران بیش از ٩۴ میلیون تراکنش انجام داده‌اند، که میزان آن نسبت به ماه قبل٨.٢ درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل ٨.۴ درصد افزایش یافته است. طی بهمن ماه سال جاری، بیش از ۵١٠٠ خودپرداز شبکه بانک صادرات ایران، قریب به ۵٣ میلیون تراکنش انجام داده‌اند، که افزایش ۴.۶ درصدی ماهانه را در پی داشته است.

همچنین در این ماه، تعداد تراکنش‌های اینترنت بانک؛ ۴.۶ درصد، تعداد تراکنش‌های پایانه های شعب؛ ٩.٣ درصد و تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی، بالغ بر ۵۵ درصد افزایش ثبت کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.