بانک‌تک (BankTech)

مدیرعامل بانک رفاه: مطالبات غیر جاری عارضه نظام بانکی است

محمدعلی سهمانی گفت: «مطالبات غیرجاری عارضه نظام بانکی است و باید برای مدیریت و حل آن برنامه داشته باشیم.»

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، سهمانی در همایش رؤسای شعب بانک رفاه با بیان این مطلب اظهار داشت: «در نظام بانکی به‌صورت کلی سه عدم تعادل وجود دارد؛ نبود تعادل در سود و زیان، نبود تعادل در ترازنامه و نبود تعادل در مدیریت نقدینگی سه حوزه‌ای است که نیازمند توجه و مراقبت بیش از پیش هستند.»

مدیرعامل بانک رفاه در ادامه افزود: «رؤسای شعب مجریان استراتژی‌ها و برنامه‌های بانک هستند که با اقدامات خود نقش مهم و اثربخشی در موفقیت بانک ایفا می‌کنند.»

او ادامه داد: «نقش و جایگاه رؤسای شعب در توسعه و تعالی بانک، بسیار حساس و تعیین‌کننده است و آنها مسئولیت دارند در شعب خود ارزش خلق کنند.»

سهمانی با اشاره به اینکه بانک رفاه تنها بانک اجتماعی کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: «بانک رفاه به دلیل رسالت ویژه‌ای که دارد با طیف متنوعی از جامعه که بخش بزرگی از مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، ارتباط و تعامل دارد. این مشتریان نیازها و خدمات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند که باید به‌درستی شناسایی شود و در مسیر تحقق مطلوب آن گام برداریم.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید