راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

افزایش سرمایه بانک تجارت به ثبت رسید:۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

افزایش سرمایه بانک تجارت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

به گزارش راه پرداخت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۰۴/۲۹ در خصوص افزایش سرمایه بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به میزان ۲۸/۹۷۴ درصد از محل سود انباشته تحت عنوان سهام جایزه، سرمایه این بانک از مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۵۹۹ر۵۶۸ر۱۳ ریال (سیزده هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون و دویست هزار ریال) به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۷ ریال (هفده هزار و پانصد میلیارد ریال) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

همچنین سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل به سهم گردیده و قابل نقل و انتقال است.

نحوه توزیع گواهینامه‌های نقل و انتقال سهام مذکور متعاقباً به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.