راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نمایندگان ما چقدر به دنیای مجازی تسلط دارند؟

محمد سلطانی فر؛ استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات؛

فرایند تبلیغات در انتخابات به منظور گرفتن رای از مردم بسیار پیچیده است. در شرایط کنونی با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی، ظرافت این فن چندین برابر شده است و فردی که می خواهد به عضویت پارلمان در بیاید باید نسبت به این دنیای جدید، اشراف کامل داشته باشد. پیشرفت تکنولوژی هر روز شتاب بیشتری می گیرد. در این میان،گسترده شدن دنیای ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی به قدری زیاد است که نمی توان فردی را تصور کرد که نسبت به این تکنولوژی آشنایی کافی را نداشته باشد اگر فردی نسبت به این ابزارناآشنا باشد می توان گفت صلاحیت قرارگیری در نهاد تصمیم گیری را ندارد .

شرایط دنیای مدرن امروزاقتضا می کند که کسی که قصد حضور در پارلمان را دارد نسبت به ابزارمدرن اشراف داشته باشد تا بدین ترتیب بخشی از تبلیغات خود را به فضای مجازی معطوف نماید به عبارت دیگر حضور فعال در این عرصه به مراتب نسبت به سایر عرصه ها مهم تر است زیرا قشرجوان نسبت به سایر قشرها بیشتر بی انگیزه بوده وکاربران فضاهای مجازی را اغلب جوانان تشکیل می دهند .

تبلیغات در عرصه های دیگر به جز عرصه مجازی برای افزایش مشارکت گرچه از اهمیت زیادی برخوردار است اما در اولویت نیست زیرابخشی از مردم که سنتی تر هستند اغلب در انتخابات شرکت می کند پس باید توان بیشتر راصرف کسانی کرد که همچنان برای حضور در انتخابات مردد هستند. مردم سنتی تر صرف گوش دادن به یک سخنرانی بیشتر برای حضور در انتخابات انگیزه پیدا می کنند اما افراد مدرن تر و جوان تر که اغلب جز, نخبگان و تحصیلکردگان هستند تحت تاثیر فضای مجازی بوده و باید فضای مجازی آنها را مجاب کند تا به نماینده ای رای بدهند . فارغ از موضوع تبلیغات، یک نماینده مجلس باید اشراف کافی نسبت به فضای مجازی داشته باشند بنابراین در چنین شرایطی به هیچ وجه بهانه ” من کار در اینترنت را بلد نیستم” را نمی توان از یک نماینده پذیرفت زیرا تمام نمایندگان باید به نوعی شهروند این دنیای مجازی باشند .

منبع: خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.