راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مستخدمين حسيني خبر داد: رشد 256 درصدي منابع موسسه اعتباري توسعه

سومين جلسه نشست شوراي هماهنگي مديران و روساي شعب سراسر کشور با حضور مديرعامل موسسه اعتباري توسعه، مديران امور، برخي از کارشناسان و با حضور بيش از 45 تن از روساي شعب برگزار شد.

به گزارش امور روابط عمومي ‌و بازاريابي موسسه اعتباري توسعه، در اين جلسه، مستخدمين‌حسيني به عنوان سکاندار مديريت موسسه 15 ساله اعتباري توسعه به ارائه دستاوردهاي موسسه درباره آنچه از موسسه اعتباري توسعه در دي‌ماه 1387 تحويل گرفته و آنچه با کمک همکاران موسسه ساخته با صراحت بيان کم نظيري بيان داشت. وي در خصوص آنچه در موسسه اعتباري توسعه در 3 سال گذشته تحويل گرفته و آنچه امروز جامعه از موسسه اعتباري توسعه مي‌شناسد، گفت: تدوين استراتژي، چشم‌انداز و آرمان موسسه اعتباري توسعه در نخستين گام بر پايه اصول درستي و راستي بنا شد.

وي در اين جلسه که روساي شعب موسسه از سراسر کشور حضور داشتند، استراتژي‌هاي فعلي را حرکت بر محور بانکداري الکترونيک و بانکداري ارزي عنوان کرد و با استدلال و ارائه آمار روند رو به رشد موسسه را براي حاضران تشريح کرد.مستخدمين حسيني با اشاره به وضعيت شفاف و روشن امروز موسسه و وضعيت مثبت موسسه در حال حاضر نزد جامعه و مشتريان خود و عدم استفاده از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي ج.ا.ا، گفت : وضعيت منابع موسسه امروز نسبت به 3 سال گذشته رشد 256 درصدي را تجربه کرده است.

مدير عامل موسسه اعتباري توسعه در ادامه با اشاره به آرمان‌هاي موسسه اعتباري توسعه به عنوان بانکدار اخلاق‌محور تصريح کرد: حجم نقدينگي موسسه با 1297 درصد رشد، سپرده قانوني با 176 درصد رشد، جذب منابع با 256 درصد رشد، مطالبات غير جاري به کل تسهيلات با 78 درصد کاهش، سرمايه با 4 هزار درصد افزايش، تعداد سهامداران با 429 درصد رشد، تعداد سهامداران حقوقي با 2187 درصد رشد در 3 سال اخير روبه رو بوده است.

مستخدمين‌حسيني در ادامه به ساير شاخص‌هاي رو به رشد موسسه اشاره کرد و افزود : نسبت کفايت سرمايه نيز به 22/14 درصد رسيد و موسسه شاهد رشد 609 درصدي در اين شاخص بود.به گفته وي تعداد باجه‌ها و شعب با 373 درصد رشد رو به رو بود که اين افزايش سبب ارتقاي شاخص اشتغال در موسسه نيز شده است.

وي در ادامه به برنامه موسسه در زمينه ورود به بازار سرمايه (بورس يا فرابورس) اشاره و خاطر نشان کرد: موسسه اعتباري توسعه تا قبل از پايان سال جاري افزايش سرمايه‌اي که مجوز آن را از مجمع دريافت کرده، بعد از تاييد مقام‌هاي ناظر، اجرايي خواهد کرد.

مستخدمين‌حسيني به رشد مانده سپرده‌هاي سيستم بانکي از شهريور 1389 تا شهريور 1390 اشاره کرد که موسسه اعتبار توسعه با رشد 39 درصدي در اين شاخص در بين بانک‌ها از وضعيت ممتازي برخوردار است.

وي با بيان ويژگي‌هاي باجه‌هاي خدمات مالي موسسه که به تازگي در شعب راه‌اندازي شده، به فعاليت يک ماه اخير آن اشاره کرد و اين حرکت را سبب ايجاد انگيزه براي راه‌اندازي اين باجه در ساير شعب شهر‌ها دانست.

مدير عامل موسسه اعتباري توسعه در اين جلسه از شعبي که توانسته‌اند در 9 ماهه اخير برنامه جامع عملياتي شعب را پوشش دهند و در راستاي تحقق برنامه حرکت کنند، گزارش کاملي از وضعيت شعب در زمينه تحقق برنامه عملياتي ارائه کرد و در ادامه از روساي شعب برتر و کارکنان آن در زمينه دستيابي به اهداف اين برنامه تقدير شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.