راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

در این بخشنامه آمده است:

در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/02/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور ، ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز‌ می باشند لذا مقتضی است موسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت نمایند.

شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی https://www.cbi.ir/page/8732.aspx بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.