راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تصویب نهایی طرح‌های فراخوان اول سندباکس بانک مرکزی در دستور کار جلسه آتی شورای راهبری

فرآیند بررسی طرح‌های پذیرفته شده در فراخوان اول محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی به پایان رسیده و پیشنهاد نهایی در خصوص راهکار مناسب جهت خروج این طرح از سندباکس و ادامه فعالیت آن‌ها در محیط واقعی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به شورای راهبری سندباکس ارسال شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، این طرح‌ها طبق روال معمول سندباکس‌های جهانی به مدت 6 ماه تحت کنترل و نظارت تیم فنی و ارزیابی محیط آزمون قرار داشته و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با تأکید بر احصاء و ارزیابی مخاطرات و مقرره‌نویسی مبتنی بر کاهش این مخاطرات، مستند تصمیم متناظر، تهیه شده و مورد تائید کمیته فنی تخصصی قرار گرفت. در ادامه مستندات تصمیم مربوط به این طرح‌ها برای شورای راهبری ارسال شد و تصویب نهایی آن در دستور کار جلسه آتی شورای راهبری قرار گرفته است.

با توجه به رویکرد بانک مرکزی در خصوص بهره‌گیری از فناوری تنظیم‌گری (رگ‌تک) در جهت هوشمندسازی نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، این موضوع به عنوان یکی از محورهای طرح‌های قابل پذیرش در فراخوان سوم محیط آزمون تنظیم‌گری به شورای راهبری پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به اینکه طرح‌های مربوط به نئوبانک از مقبولیت بالایی برخوردارند، پیشنهاد لازم به شورای راهبری در خصوص در اولویت قرار دادن این نوع طرح‌ها در فراخوان سوم ارائه شده است.

یادآور می شود، در فرآیند سندباکس (محیط آزمون تنظیم گری) زمینه برای صدور محدود مجوز برای برخی کسب و کارها که ابعاد آن هنوز مشخص نشده فراهم می شود تا به این واسطه فعالیت خود را شروع کنند و پس از بررسی چگونگی توسعه و ادامه فعالیت این کسب‌وکارها، در نهایت شرایط برای تعامل دو طرفه میان تنظیم گر و رگولاتور و کسب وکار فراهم خواهد شد.

کسب و کارها با حضور در این محیط جدید، این امکان را دارند که تحت نظارت و همکاری، مقررات مربوطه برای آنها تبیین شود و در همان حال این فضا به کسب کارها نیز کمک می‌کند که به یک نهاد مشخص پاسخگو باشند و در نتیجه تعاملی در این فضا شکل می گیرد که نتیجه آن یک بازی برد برد خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.