راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

موافقت مجلس با اصلاح الحاق لایحه ۵ تبصره به ماده ۲ قانون سامانه مؤدیان / اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در باب بخشودگی جرایم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.

به گزارش فارس، ماده واحده- متون زیر به‌عنوان تبصره‌های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه‎‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره (۱) تلقی خواهد شد.

 • تبصره ۲

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام کند.

 • تبصره ۳

الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

 • ۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01
 • ۲- شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401/10/01
 • ۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1402/01/01
 • ۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1402/04/01
 • ۵- صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 1402/7/1
 • ۶- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ 1402/10/01
 • تبصره ۴

تاریخ‌های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوطه با متخلفان برخورد خواهد شد.

 • تبصره ۵

تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است و مالیات بر ارزش افزوده درج‌شده در صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش است.

 • تبصره ۶

تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری است. آیین‌نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.