راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آخرین آمار از تعداد دستگاه‌های خودپرداز در ایران

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تحت عنوان «آمار ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيک تا پايان ارديبهشت ماه 1393» جمعا 33517 دستگاه خودپرداز در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند که از این تعداد تقریبا 30 درصد آن متعلق به دو بانک ملی و صادرات است.

ATM-Index-way2pay-93-05-02

.

لیست بانک‌های کشور به ترتیب بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز به کمترین

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران: 6462 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک صادرات ایران: 4157 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک ملت: 3358 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت: 3280 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک کشاورزی: 2536 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک سپه: 2415 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک مسکن: 1718 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه کارگران: 1721 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز پست بانک ایران: 1348 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک سامان: 1025 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک اقتصاد نوين: 904 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک دی: 787 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک پاسارگاد: 694 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک پارسیان: 591 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک قرض الحسنه مهر ایران: 559 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک سینا: 511 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک حکمت ایرانیان: 358 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک سرمایه: 287 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک تات (آینده): 267 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک کارآفرین: 125 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک گردشگری: 120 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک توسعه تعاون: 115 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک صنعت و معدن: 70 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز موسسه اعتباری توسعه: 70 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک توسعه صادرات: 39 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک خاورمیانه: 0 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک شهر: 0 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت: 0 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک انصار: 0 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک ایران زمین: 0 دستگاه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک قوامین: 0 دستگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.