راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی از مبادله 8.6 میلیون فقره چک در سامانه چکاوک خبر داد / تعداد چک‌های برگشتی کم شد؛ مبلغ‌ها سنگین

بر اساس آمار بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1401 بیش از هشت میلیون و 600 هزار فقره چک در سامانه چکاوک مبادله شد و در این ماه تعداد چک‌های برگشتی 1.4 درصد کم، اما مبلغ این چک‌ها 9.8 درصد زیاد شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، گزارش وضعیت صدور، مبادله و برگشت چک در اسفندماه سال 1401 اعلام شد که طبق آن، در سامانه چکاوک بیش از هشت میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزش حدود 587.9 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 2.7 درصد و از نظر مبلغ 15.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اسفندماه به ترتیب 93 درصد و 91.3 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (بهمن‌ماه) به ترتیب معادل 92.7 درصد و 90.8 درصد بوده است. علاوه بر این، این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.1 درصد و 89 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای نیز در اسفند‌ماه 1401 به لحاظ تعدادی، هفت درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 7.3 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین، این شاخص به لحاظ مبلغی، 8.7 درصد بوده و در ماه قبل عدد 9.2 درصد را نمایش می‌دهد.
در اسفندماه 1401، در کل کشور بالغ‌ بر 607 هزار فقره چک به ارزش بیش از 51.1 هزار میلیارد تومان برگشت‌ داده‌ شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ 9.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت