راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

در گزارش بانک مرکزی اعلام شد / افزایش بیش از 30درصدی تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در بهمن‌ماه سال گذشته حدود 616 هزار فقره چک به ارزش حدود 47 هزار میلیارد تومان برگشت‌ خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 36.8 و 30.8 درصد افزایش‌ یافته است.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، طی بهمن‌ماه 1401 در سامانه چکاوک هشت میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزش حدود 508 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 27.3 درصد و از نظر مبلغ 20.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در بهمن‌ماه به ترتیب 92.7 درصد و 90.8 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (دی‌ماه) به ترتیب معادل 93.2 درصد و 91.5 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91 درصد و 87.7 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در بهمن‌ماه 1401 به لحاظ تعدادی، 7.3 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 6.8 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، 9.2 درصد بوده و در ماه قبل عدد 8.5 درصد را نمایش می‌دهد.

در این ماه، در کل کشور حدود 616 هزار فقره چک به ارزش حدود 47 هزار میلیارد تومان برگشت‌ خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 36.8 و 30.8 درصد افزایش‌ یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت