راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

ابتکاری دیگر از رسول اف

تشکیل اتاق مذاکره با مشتریان در بانک تات؛

به گزارش راه پرداخت بانک تات در راستای پیاده سازی اهداف بلندمدت بانک و ارزش گذاری برای مشتریان، اقدام به راه اندازی اتاق مذاکره با مشتریان (Negotiation Room) با رویکرد جدید کرده است که نخستین کارگروه مذاکره با مشتریان آغاز به کار کرد.

کارگروه های اتاق مذاکره، علاوه بر برنامه ریزی برای مذاکره و جذب مشتریان هدف، تشکیل فایل اطلاعات مشتریان هدف و فایل اطلاعات مشتریان شریک، برنامه ریزی برای تحکیم ارتباط، وفادار سازی، گسترش ارتباط با مشتریان هدف و تبدیل آنها به مشتریان شریک را پیگیری و راهبری می نمایند. بر پایه خروجی های پایش مذاکرات شعب، آن دسته از مشتریانی که باید توسط ادارات مرکزی با آنها مذاکره صورت پذیرد، توسط شعب بانک معرفی و در دستور کارگروه اتاق مذاکره قرار می گیرد که بر حسب نوع تقاضای مشتریان، از مدیران محترم ذیربط برای حضور در کارگروه دعوت به عمل می آید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.