راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانكداری الكترونيك، مزیت‌ها و هشدارهای بی‌شمار برای استفاده‌کنندگان

اين روزها با پيشرفت تكنولوژی و توسعه بانكداری الكترونيك، طراحان شيوه‌های كلاهبرداری و سرقت نيز از قافله پيشرفت عقب نمانده‌اند و گزافه نيست اگر ادعا كنيم كه سرعت پيشرفت ترفندهای سارقان، گوی سبقت را از بانكداران و ارائه كنندگان خدمات بانكی ربوده است. تكليف مردم هم در اين ميان مشخص نيست كه سرانجام بايد به تبلیغات گسترده بانک‌ها در خصوص راه‌اندازی و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک اعتماد كنند و يا به توصيه‌های پليس و كارشناسان توجه نمايند، كه بجز هشدارهای فنی و تخصصی و بعضا غيركاربردی برای عموم، گويا قرار نيست گامی جدی در جهت تقويت سيستم امنيتی بانكی و مخابراتی بردارند. امروز كه شعار توسعه دولت الكترونيك سر داده می‌شود و شفاف‌سازی و جلوگيری از تخلفات يكی از مزايای عمده اين طرح عنوان می‌گردد، بايد به اين نكته نيز توجه شود كه بر فرض كه خدمات الكترونيك در كشور ما توسعه پيدا كرد، آيا در كنار تلاش برای توسعه خدمات، فكری هم برای تقويت امنيت سايبری می‌شود؟

در دنيای امروز، به سمتی پيش می‌رويم كه وابستگی زندگی روزمره مردم به خدمات الكترونيكی به شكل فزاينده‌ای رو به گسترش است و اگر بطور جدی فكری برای ايجاد يك بستر امن برای انجام خدمات بانكی و الكترونيكی نشود و فقط به موضوع توسعه خدمات پرداخته شود، شايد در آينده شاهد صدمات جبران ناپذيری در كشور باشيم.

منبع: بولتن نیوز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.