راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نیلی از دستاوردهای مورد انتظار در همایش سوم می‌گوید

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دستاوردهای مورد انتظار در همایش سوم بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: دستاوردهای مورد انتظار در این همایش شامل 9 دستاورد گشودن دریچه بحث در مورد بازآفرینی الگوهای بانکی به کمک فناوری، بحث در مورد چالش‌های نقشه راه بانکداری الکترونیک در افق 1400، حضور جدی تلفن‌های همراه هوشمند در کنار امکانات وسيع رايانش ابری و بزرگ‌داده‌ها (Big Data) در عرصه ارائه خدمات بانکداری، تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فناوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک، ورود بانکداری به نسل جدید فعالیت بر مبنای فناوری و ایجاد تغییرات اساسی در تصمیمات بر مبنای فناوری، بررسی نحوه تعامل فناوری با مدیران بانکی در شناسایی مدل کسب‌و‌کار خود برای شناسایی بهتر تهدیدها و فرصت‌ها، افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری، ایجاد فضای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها برای ذی‌نفعان و رقابت در ارائه خدمات عمومی و بررسی روند ارائه خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.