راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آمارهایی از رشد بانکداری الکترونیک در سینا

اداره خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا در گزارشی به مقایسه تعداد استفاده کنندگان انواع خدمات بانکداری الکترونیک خود پرداخته است .در این گزارش تعدادد کاربران اینترنت بانک ،تلفن بانک و پیامک بانک در دو برهه زمانی پایان سال 89 و مرداد سال 90 مقایسه شده است. اینترنت بانک رشد 20 درصدی ، تلفن بانک رشد 19 درصدی و پیامک بانک رشد 45 درصدی داشته است. ضمن اینکه همراه بانک به عنوان خدمتی جدید در پایان مرداد امسال 17894 کاربر داشته است.

در ادامه این گزارش تعداد دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعبه و تعداد خودپردازهای شعبه‌ای در همین فاصله زمانی مقایسه شده که به ترتیب 21 درصد و 5 درصد رشد داشته است.  تعداد دستگاه‌های پین‌پد با رشد یک درصدی از 292 مورد در پایان سال 89 به تعداد 294 مورد در مرداد 90 رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.