راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی شتاب و ساتنا را روی بانک‌های متخلف می‌بندد

اخیراً بانک مرکزی، برای مقابله با تخلفات احتمالی بانک‌ها و بویژه اضافه برداشت آنان از حساب بانک مرکزی، نسبت به بستن شبکه شتاب و ساتنای بانک متخلف اقدام می‌کند.

به گزارش بانکیاT صرف نظر از این که برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و به تعبیر دیگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از شاخص‌های افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم می‌باشد و حتماً باید با آن مواجهه و حتی قبل از بروز، توسط بانک مرکزی مدیریت گردد، ظاهراً مجازات درنظر گرفته شده برای بانک‌های متخلف، نظیر بستن شبکه شتاب و ساتنا گرچه به نوعی تنبیه بانک بوده و موجب خروج منابع از بانک می‌شود اما این مجازات به نوعی، تنبیه مشتریان این بانک‌ها محسوب شده و به نظر می‌رسد که بهتر است، این رویکرد انضباطی تغییر کند؛ ضمنا بهتر است بانک مرکزی اقدامی نکند که بانک بدهکار، بدهکارتر شود .

بانک مرکزی به جای تنبیه مشتریان از یک سو و از طرف دیگر زمینه‌سازی برای خروج منابع بیشتر از آن بانک، نسبت به اعمال جریمه نقدی و تنبیه ارکان بانک که از ضوابط موردنظر بانک مرکزی عدول کرده‌اند، طبق مقررات مبادرت کند.

بدون تردید ادامه این حرکت موجب بی‌اعتمادی مردم و مشتریان نسبت به بانک‌ها و به تعبیر گسترده‌تر نظام پولی را فراهم آورده و مجدداً منابع خارج شده از بانک‌ها، در سایر تعاملات که مورد نظرسیاست‌های اقتصادی کشور نیستند، نظیر: خرید ارز، خرید سکه و … وارد گردیده و دوباره به افزایش تورم، دامن زده شده و منابع مالی از دسترس توسعه اقتصادی بخش‌های واقعی مالی اقتصادی خارج می‌گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.