راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش هیئت نظارت در خصوص برگزاری ششمین انتخابات هیئت مدیره نصر تهران منتشر شد

پس از برگزاری انتخابات دوره ششم هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹ و به منظور ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده، در این خصوص توسط هیات نظارت بر انتخابات، گزارش هیئت نظارت در خصوص برگزاری این انتخابات تدوین و تهیه شد.

بر اساس این گزارش تعداد کل آرای صاحبان رأی ۷۳۶۲ بوده و کل آرای مأخوذه ۳۴۴۸ بوده است. تعداد ۱۰۲۲ عضو وارد سامانه انتخابات شده و ۹۸۶ عضو (در مجموع سه شاخه) رأی خود را ثبت کردند. در طول زمان رأی گیری نیز ۳۶ عضو وارد سامانه انتخابات شده (لاگین کرده) اما اقدام به ثبت رأی نکرده‌اند. در ادامه به آمار انتخابات در سه بخش شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران و رسیدگی به اعتراضات آنها اشاره شده است.


انتخابات شاخه شرکت‌ها


بنابر گزارش هیئت نظارت در خصوص انتخابات شاخه شرکت‌ها، تعداد ۶۲۰ عضو حقوقی یا شرکتی سازمان برای حضور در انتخابات از طریق پرتال اعلام آمادگی کرده و نماینده معرفی کردند. همچنین تعداد ۷۲ نفر برای کاندیداتوری در انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند که پس از بررسی مدارک آنها دبیرخانه سازمان مشخصات نهایی ۴۴ کاندیدای انتخابات را در پرتال سازمان منتشر کرد.

در تاریخ برگزاری انتخابات، ۱۹۰۳ شرکت (با ۶۸۸۲ رأی) دارای حق رأی در شاخه شرکت‌ها بودند، که از این تعداد، ۶۶۹ شرکت با ۳۱۳۱ رأی در انتخابات شاخه شرکت‌ها حضور داشتند.

در این بخش اعتراضی مبنی بر عدم عضویت در هیئت مدیره و سهامداری جعفر محمدی در شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا (از دیگر کاندیداهای انتخابات) مطرح شده بود. اما باتوجه به اینکه صدور آگهی روزنامه رسمی بعد از تاریخ صورتجلسه بوده و این نیز مغایرتی با دستورالعمل انتخابات ندارد، هیئت نظارت اعتراض را وارد ندانسته است.


پیشنهاد ابطال انتخابات شاخه فروشگاه‌ها


در این بخش تعداد ۴۴ عضو فروشگاهی سازمان برای حضور در انتخابات دارای حق رأی بودند که در روز برگزاری، انتخابات ۳۵ عضو فروشگاهی برای انتخاب کاندیدای شاخه خود حضور داشتند. پس از شمارش آرا و تعیین نتایج، عباس برتینا، بابک صالحی و محمد متشرعی (هرکدام با ۱۴ رأی مأخوذه) برای شاخه فروشگاهی انتخاب شدند.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه سازمان در صورتی که تعداد آرای دو یا چند داوطلب در انتخابات مساوی شود، به حکم قرعه نفرات منتخب مشخص خواهند شد. بنابراین با قرعه‌کشی، عباس برتینا و محمد مشترعی به عنوان عضو اصلی و بابک صالحی به عنوان عضو علی‌البدل معرفی شدند.

پس از برگزاری انتخابات شاخه فروشگاه‌ها، سه کاندیدا شکایتی در شاخه فروشگاه‌ها مبنی بر حضور چند فروشگاه که توسط عباس برتینا از شرکت فناوری پیشرفته پارسیان نمایندگی می‌شوند، در انتخابات مطرح کردند.

هئیت نظارت در این خصوص دو مورد را اعلام کرده است. مورد اول اینکه با توجه به تبصره یک ماده ۷ اساسنامه دارندگان حق رأی در مجامع عبارتند از نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره. برخی از کاندیداها و رأی دهندگان این شاخه با صرف ارائه ای‌نماد و عدم داشتن پروانه کسب معتبر و مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در انتخابات شرکت کرده‌اند.

مورد دوم این است که رأی دهندگانی که فعالیت تجاری آنها ضمن دارا بودن ای‌نماد، در زمینه‌ای غیر از فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، در انتخابات شرکت کرده‌اند.

بنابراین هیئت نظارت با توجه به تاثیرگذاری حضور افراد فاقد پروانه کسب در فرآیند انتخابات و نتایج حاصله،  پیشنهاد ابطال انتخابات در شاخه فروشگاهی را دارد.

هیئت نظارت تاکید می‌کند که هیئت مدیره فعلی و مستقر، ضمن تسریع در برگزاری مجمع عمومی به طور فوق‌العاده، انتخابات مجدد در شاخه فروشگاهی را با رعایت شرایط کاندیداها و رأی دهندگان و حذف فروشگاه‌هایی که حائز شرایط عضویت در سازمان و نامزدی در انتخابات نیستند، برگزار کند.


انتخابات شاخه اشخاص حقیقی ‌(مشاوران)


طبق گزارش هیئت مدیره در این بخش تعداد ۴۳۶ عضو از شاخه اشخاص حقیقی یا مشاوران سازمان برای حضور در انتخابات دارای حق رأی بودند. بر همین اساس تعداد ۲۸۲ عضو حقیقی و مشاور در شاخه خود اقدام به ثبت رأی کرده و نتیجه رأی‌گیری و مشخصات منتخبان در پرتال سازمان منتشر شد.

یکی از اعتراضات وارد شده در این بخش توسط سه کاندیدا از شاخه مشاوران مطرح شده بود. آنها به ثبت‌نام گروهی اعضای حقیقی (کارشناسان) اعتراض داشته‌اند. هیئت نظارت در این خصوص اعلام داشته که با توجه به اختلاف تعداد آرای اعضای منتخب و عدم تأثیر در نتیجه آرا منتخبان، انتخابات اعضای شاخه مشاوران تأیید می‌شود.

همچنین هیات نظارت تاکید کرده که به دلیل حجم گسترده درخواست ثبت‌نام از سوی اشخاص حقیقی (بیش از ۵۰۰ نفر) در هفته آخر، دبیرخانه فشار زیادی را برای ثبت‌نام حداکثری انجام داد. با این حال، ثبت‌نام حدود ۲۰۰ نفر به دلیل نقص مدرک انجام نشد. بنابراین بدیهی است در این شرایط، بروز اینگونه خطاها اجتناب‌ناپذیر باشد.

گزارش کامل بررسی هیئت نظارت را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.