راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

معافیت ماهانه مالیات حقوق در سال آینده ۴ میلیون تومان شد

براساس جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، سالانه ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

به گزارش فارس، طبق جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال ۴۸ میلیون تومان و ماهانه تا ۴ میلیون تومان خواهد بود.

براساس جزء ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده، موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه%۱۰ و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه %۱۵ و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه %۲۰ و نسبت به مازاد چهار برای مشمول مالیات %۲۵ اصلاح می شود. تبصره های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ به قوت خود باقی است.

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سالانه به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اصلاح می شود. سازمان امور مالیاتی در شش ماهه نخست سال بیش از ۵۵۴۵ میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵۲۳۳ میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرد.

منبع فارس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.