راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی نباید شتابزده موسسات پولی را ادغام کند

کارشناسان خواستار ایجاد آرامش در اقتصاد و فضای پولی مالی کشور و استفاده از همه امکانات برای تامین مالی تولید هستند و از بانک مرکزی می‌خواهند به صورت شتابزده دست به ادغام موسسات مالی و اعتباری نزند.

با اینکه تجربه ادغام‌های قبلی موسسات مالی و اعتباری از نظر کارشناسی چندان موفق نبوده و این فرآیند به ادغام واقعی منجر نشده است، بااین حال بانک مرکزی اخیرا به نحو غیر منتظره‌ای فشار برای ادغام‌های فوری بیشتر موسسات مالی اعتباری را افزایش داده است.

این درحالی است که کارنامه ادغام‌های صورت رفته چندان کارشناسی نبوده است. به عنوان مثال، بانک آینده که از تجمیع بانک تات وموسسه صالحین، آتی و تعاونی اعتماد ایرانیان تشکیل شده، هنوز شکل یکپارچه به خود نگرفته و حساب‌های این موسسات پولی همچنان از یکدیگر منفک و هر کدام جداگانه به کار خود ادامه می‌دهند.

کارشناسان، موفق بودن ادغام موسسات مالی اعتباری را در گرو طراحی الگوی حقوقی حسابداری که حقوق سهامداران و سپرده گذاران این موسسات را تامین کرده و ضمنا از خروج سپرده‌ها از این موسسات به سوی بازارهای دلالی جلوگیری کند، می‌دانند.

به زعم آنان، در شرایطی که بانک‌های دولتی وخصوصی با چالش کمبود منابع مواجهند، استفاده از ظرفیت‌های این موسسات می‌تواند چالش کمبود منابع به ویژه برای بخش تولید را حل کند. لذا در ادغام این موسسات باید نهایت آرامش و خردمندی به کار گرفته و از هرگونه شتابزدگی پرهیز شود.

منبع: مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.