راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

روند تکمیل مدارک نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس دوره ششم سازمان نصر تهران

با پایان یافتن مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، روند تکمیل مدارک نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس دوره ششم سازمان نصر تهران در جریان است.

بر اساس آیین‎‌نامه انتخابات یکی از موارد تکمیلی ثبت‌نام، فرم استشهادیه برای نامزدهای عضویت در هیأت مدیره است که باید به امضای پنج درصد از کل اعضای هر شاخه برسد. تکمیل این فرم برای هریک از نامزدها به صورت برخط در پورتال سازمان انجام می‌شود. برای آگاهی بیشتر از نحوه تکمیل آن می‌توانید به صفحه انتخابات دوره ششم سازمان نصر تهران مراجعه کنید.

همچنین برای تکمیل دیگر مدارک ثبت‌نام لازم است موارد زیر به دبیرخانه ارسال شود:

  • یک قطعه عکس
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر کارت پایان خدمت
  • اصل گواهی عدم اعتیاد
  • اصل گواهی عدم سوء پیشینه

برای اخذ گواهی عدم اعتیاد، به معرفی‌نامه از سوی سازمان نصر نیاز است. این معرفی‌نامه با دریافت یک قطعه عکس، کپی کارت ملی و کپی کارت پایان خدمت نامزدها در دبیرخانه سازمان صادر خواهد شد. همچنین آزمایش عدم اعتیاد باید در یکی از آزمایشگاه‌های مندرج در این فهرست انجام شود.

اخذ گواهی عدم سو پیشینه، از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی هم امکان‌پذیر است که شرح مراحل آن در این لینک آورده شده است.

منبع روابط عمومی سازمان نصر تهران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.