راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تحول دیجیتال در یک سازمان چگونه به‌وجود می‌آید؟

واحد نوآوری و توسعه بازار شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین / تحول دیجیتال (Digital Transformation) موفق، یک تلاش گسترده سازمانی است که موفقیت آن منوط به حمایت مدیران و تصمیم‌گیران سازمان است. مدیر ارشد فناوری اطلاعات (CIO) به‌عنوان تاثیرگذارترین و حامی‌ترین جایگاه سازمانی برای تحول سازمانی با میزان ۲۸ درصد نام برده می‌شود. در ادامه مدیرعامل (CEO) / مدیر اجرایی با میزان تاثیرگذاری ۲۳ درصد در جایگاه بعدی قرار دارد.

«فشار بازار» تاثیرگذارترین محرک در تحولات دیجیتال است زیرا بیشتر تلاش‌ها از طریق فرصت‌های رشد (با سهم ۵۱درصد) و افزایش فشار رقابتی (با سهم ۴۱ درصد) تحریک می‌شوند. در حالی که هر روز اهمیت عوامل انسانی در تحول دیجیتالی (مانند تجربه کارکنان و فرهنگ سازمانی) بیشتر مشخص می‌شود اما بیشتر تلاش‌های سازمانی در راستای تحول همچنان به مدرن‌سازی نقاط تماس مشتری (۵۴ درصد) و فعال کردن زیرساخت‌ها (۴۵ درصد) انجام می‌گیرد. متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها هنگام درک مشتریان، دقت لازم را انجام نمی‌دهند به‌طوری‌که ۴۱ درصد از شرکت‌ها بدون راهنمایی تحقیقات دقیق مشتری، در تحول دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تعهد سازمانی همچنان مهم‌ترین چالش برای پیشروان تحول دیجیتال به‌شمار می‌آید. در ۲۸ درصد سازمان‌های مطالعه‌شده تحول دیجیتال به‌عنوان یک مرکز هزینه تلقی می‌شود و همچنین در ۲۹ درصد آنها، داده‌های موثق جهت اثبات بازگشت سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال حاصل نمی‌شود. موضوعات فرهنگی نظیر مقاومت در تغییر (۲۶ درصد) و نگرانی‌های قانونی و تطابق با قانون (۲۶ درصد) به‌عنوان موانع فرهنگی تحول دیجیتال ذکر می‌شوند. قابل ذکر است نوآوری در حال پیشروی در سازمان‌ها است به‌گونه‌ای که نیمی از سازمان‌های مورد مطالعه اذعان داشته‌اند که درحال ایجاد فرهنگ نوآوری هستند.

در ادامه حوزه‌های تمرکز تحول دیجیتال در نمودار شماره ۱ مشخص شده است.

نمودار ۱ میزان تمرکز تحول دیجیتال در سازمان‌های مورد مطالعه

سوالی که در این پژوهش پیرامون واحدهای سازمان در راستای تحول دیجیتال مطرح می‌شود «اگر واحدهای تجاری خاصی در سازمان شما درحال تلاش برای تحول دیجیتال هستند، آن واحدها چیست؟» که واحدهای پیشرو در طرح تحول را مشخص می‌سازد، پاسخ جالبی را نشان می‌دهد که در نمودار شماره ۲ مشخص شده است.

نمودار ۲ واحدهای تجاری پیشرو در تحول دیجیتال

این درحالی است که مدیر ارشد فناوری اطلاعات (CTO) / مدیر ارشد فناوری معمولاً بیشترین سهم را در تحول دیجیتال دارد. مدیرعامل، هیات‌مدیره (Board)، مدیر ارشد دیجیتال (CDO (Chief Digital Officer))، مدیر ارشد نوآوری (CIO (Chief Innovation Officer)) و مدیر ارشد بازاریابی (CMO (Chief Marketing Officer)) در رتبه‌های بعدی قرار دارند (نمودار ۳).

نمودار ۳ حامیان و مالکان تحول دیجیتال

جالب است که محرکان کلیدی تحول دیجیتال بیشتر به «رشد فرصت‌ها در بازارهای جدید» معطوف می‌شوند. همچنین «تحول رفتار و ترجیحات مشتریان» و «افزایش فشار رقابت» در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در نمودار شماره ۴ محرک‌های کلیدی لیست شده‌اند. همچنین ۱۸ درصد شرکت‌ها بین ۱ الی ۵ میلیون دلار در تحول دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نشان از اهمیت این حوزه دارد و شاید تنها کمتر از ۳ درصد از این سازمان‌ها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار در این حوزه بسیار مهم سرمایه‌گذاری نموده‌اند (نمودار شماره ۵).

نمودار ۴ محرک‌های کلیدی تحول دیجیتال
نمودار ۵ بودجه سالانه جهت تحول دیجیتال (میلیون دلار)
منبع ALTIMETER
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.