راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک ملی چه سهمی از بانکداری کشور را دارد

راه پرداخت؛ ایسنا از بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام  آمارهایی منتشر کرده است. بانک ملی ایران در پایان سال گذشته 3 هزار و 548 شعبه،4 هزار و 9 عدد دستگاه خود‌پرداز و بیش از ۲۲۰ هزار Pos داشته است. تعداد کارت‌های صادره توسط این بانک طی سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، حدود ۵۶ درصد رشد داشته.  ۲۵ درصد عملیات بانکی کشور دراین بانک انجام می‌شود.
در بانک ملی ایران، حدود ۴۲ هزار کارمند در 3 هزار و 277 شعبه درون مرزی و ۱۳ شعبه برون مرزی فعالیت می‌کنند.. بدهی‌های این بانک به بانک مرکزی هم درسال گذشته دوبرابر شده است.
این بانک ۵۵۴ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال سپرده‌ها نزد خود دارد. نسبت این سپرده‌ها در نمودار زیر مشخص شده است:

نسبت سپرده‌ها در بانک ملی ایران
نسبت سپرده‌ها در بانک ملی ایران

همچنین این بانک در  مجموع ۴۳۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته داده است. نسبت یان تسهیلات به بخش‌های مختلف در نمودار مشخص شده است:

نسبت تسهیلات بانک ملی ایران
نسبت تسهیلات بانک ملی ایران

براساس آمار و اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته، ۲۳ درصد کل سپرده‌های موجود در بانک‌های تجاری و تخصصی کشور، 20.6 درصد سپرده‌های مدت‌دار، 26.5 درصد کل تسهیلات اعطایی، ۲۳ درصد دستگاه‌های خود‌پرداز و 21.2 درصد کارت‌های صادره سهم بانک ملی ایران بوده است. شاید در مجموع بتوان گفت حدود ۲۵ درصد عملیات بانکی کشور از طریق شبکه بانک ملی ایران در حال انجام است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

[logo_showcase id=”298325″]