راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانکداری اجتماعی واژه‌ای فراموش شده در مدیریت بانک‌های کشور

social-media-in-banking-way2pay-91-11-21بانکداری اجتماعی واژه‌ای فراموش شده در مدیریت بانک‌های کشور است.

خبر آنلاین نوشت:

درهمین رابطه یکی از خوانندگان خبرانلاین می‌نویسد؟ بالاخره یکی نمی‌خواهد از بانک ها بپرسد که چرا اینقدر دور از مردم هستند؟ بالاخره چه زمانی ما می خواهیم به این نتیجه برسیم که رمز موفقیت بانک ها در مشارکت های اجتماعی است؟ واقعا الان بانک ها تا چه اندازه در کارهای اجتماعی سهیم هستند؟

این درحالی است که رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره بر اینکه مشارکت بانک ها در اموراجتماعی باعث رونق بانکداری اجتماعی می شود تاکید کرد: در حوزه فعالیت های اجتماعی، نظام بانکی برنامه ای خاص برای حرکت به سمت بانکداری اجتماعی دارد.

براساس اظهارات مسعود نیلی، مطابق بانکداری اجتماعی، نگاه فعالیت های بانکی کشور به سمت مشارکت های اجتماعی بر اساس رفع نیازهای مردم خواهد بود. وی گفت: این مشارکت ها به رونق فعالیت های نظام بانکی می انجامد؛ به طوری که باعث افزایش فعالیت اجتماعی بانک ها در کشورخواهد شد؛ چرا که بحث بانکداری اجتماعی به معنی عدم فعالیت اقتصادی بانک ها نیست بلکه نوعی مشارکت در امور اجتماعی بر اساس رفع نیازهای اساسی است.

نیلی متذکر شد: بر این اساس مطالعاتی در خصوص بانکداری اجتماعی در دستور کار است که نتایج آن به طور حتم باعث فعالیت بانکداری اجتماعی و رونق آن در کشور می شود.

منبع: خبر آنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.