راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شاپرک گزارش اقتصادی آذرماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد

0

شماره ۵۴ «گزارش اقتصادی شاپرک»، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در آذرماه ۱۳۹۸ منتشر شد.

گزارش شماره ۵۴ «گزارش اقتصادی شاپرک» در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در آذرماه ۹۸»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است.

بر اساس گزارش شاپرک، در آذرماه ۱۳۹۸، بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش بیش از  ۲.۷۹۰.۸۳۵.۱۶۲ در شبکه شاپرک انجام شده است. از این تعداد، ۸۸/۱۶ درصد تراکنش‌ها از طریق کارت‌خوان فروشگاهی بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی، به ترتیب ۶/۲۷ و ۵/۷۵ درصد بوده است.  این آمار نسبت به آبان ماه رشد ۱/۴۲درصدی در تعداد و ۱۰/۶۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در آبان و آذر ماه ۱۳۹۸ و درصد تغییرات آن درج شده است.

بر اساس جدول زیر نیز تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آبان ماه رشد ۱/۴۷ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش ۱/۶۹ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آذر۱۳۹۸ نسبت به آبان ماه رشد ۰/۰۶ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱/۳۱ درصدی همراه بوده است.

طبق گزارش شاپرک به علت خطای شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» در تعریف پایانه‌های اینترنتی، تا زمان اصلاح اطلاعات مبنای انجام محاسبات تعداد ابزار پذیریش اینترنتی در تمامی بخش‌های این گزارش برای این شرکت اطلاعات مربوط به آبان‌ماه است.


سهم بانک‌ها در تعداد و مبالغ تراکنش


براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، کشاورزی، سپه و پارسیان بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در آذرماه ۱۳۹۸ داشته‌اند.

به ترتیب بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی، سپه و تجارت بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در آذرماه ۹۸ داشته‌اند.

از دو شکل بالا ملاحظه می‌شود که «بانک ملت» با سهم ۲۴ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۳/۵۷ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها, همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.


سهم بانک‌های صادرکننده از کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار


طی آذرماه ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد ۳۶ بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارت‌های این بانک‌ها از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شکل زیر ترسیم شده است.

ملاحظه می‌شود که در آذر ماه ۹۸ بانک‌های «ملی ایران»، «ملت» و «صادرات ایران» دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.


سهم شرکت‌های پی‌اس‌پی در تعداد و مبالغ تراکنش


طبق این گزارش به‌ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و ایران کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در آذرماه ۱۳۹۸ داشته‌اند.

به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک سداد بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آذرماه ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همانگونه که در دو شکل فوق ملاحظه می‌شود، شرکت «به‌ پرداخت ملت» با سهم ۲۲/۸۷ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۴/۴۹ درصدی از مبلغ آنها همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. اختلاف سهم مبلغی حدود ۹ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت «به پرداخت ملت» را در میزان ارزش ریالی تراکنش‌های پرداخت کارت به روشنی نشان می‌دهد. این در حالی‌ است که شاخص فوق در مولفه تعدادی رقمی در حدود چهار درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش آبان ماه سال ۱۳۹۸ ,حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم‌ها چندان قابل توجه نبوده و در مولفه سهم تعدادی و مبلغی تغییری در ترتیب شرکت‌ها بر حسب بیشترین میزان سهم از حجم تراکنش‌ها رخ نداده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.