راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس: فکتورینگ نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی با تاکید بر ضرورت حمایت از روش‌های تأمین مالی نوین، گفت: «فکتورینگ مسیری برای کوتاه شدن زنجیره تأمین مالی بوده که نباید با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به گران شدن این هزینه‌ها دامن بزنیم.»

به‌گزارش روابط عمکومی سککوک، رحیم زارع با تاکید بر ضرورت حمایت از روش‌های تأمین مالی نوین، گفت: «باید اقدامی صورت بگیرد که تأمین مالی تولید بدون تحمیل هزینه بیشتر به واحدهای مولد صورت بگیرد.»

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از روش‌های سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم، افزود: «فکتورینگ مسیری برای کوتاه شدن زنجیره تأمین مالی است که نباید با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به گران شدن این هزینه‌ها دامن بزنیم.»

او با تاکید بر اینکه باید زمینه رشد نظام‌های تأمین مالی فراهم شود، تصریح کرد: «با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در حوزه ارزش افزوده برای فکتورینگ می‌توانیم زمینه رشد و توسعه این مهم را فراهم کنیم.»

زارع با بیان اینکه باید از روش‌های سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در این حوزه استفاده کنیم، گفت: «خدماتی که در قالب فکتورینگ ارائه می‌شود نیز به مثابه نوع جدید تأمین مالی واحدهای تولیدی باید از معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند تا بتوان به آینده رشد تولید در کشور امیدوار بود.»

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: «مجلس با هر روشی که بتواند اقتصاد را مولد کرده و مشکلات اقتصادی را کاهش دهد، موافق است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت