راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سازمان نظام پرستاری و رفاتک، رویداد استارت‌آپ ویکندی را با هدف تجاری‌سازی ایده‌های پرستاری و پزشکی برگزار کرد

سوم آبان‌ماه رویدادی نوآورانه در قالب استارت‌آپ ویکند، در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، دانشکده پرستاری و مامایی و با حضور بازیگران اصلی حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی و با مشارکت مرکز نوآوری بانک رفاه (رفاتک) برگزار شد. این رویداد که به همت سازمان نظام پرستاری و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، سعی داشت تا ایده‌های موفق و طرح‌های بالقوه در این حوزه را تجاری‌سازی کند و کسب‌وکارهای نوپایی را در این حوزه ایجاد کند.

در جریان این رویداد دو روزه به غربال‌گری ایده‌ها و طرح‌ها، آموزش تیم‌ها و سازمان‌دهی آنها گذشت. روز دوم نیز تیم‌ها با همکاری منتورها به ساختاردهی طرح‌ها و ایده‌ها پرداختند.

عصرروز دوم، تیم‌ها در حضور داوران به ارائه ایده‌ها پرداختند و پس از آن تیم‌های برگزیده، هدایا و یادبود برگزاری رویداد را از داوران و مسئولین مربوطه دریافت کردند. از بین 7 تیم برگزیده، علاوه بر هدایای نقدی 5 تیم درمرکز شتابدهنده سازمان نظام پرستاری مستقر و از خدمات این مرکز بهره‌مند می‌شوند و 2 تیم نیز به عنوان تیم‌های برگزیده مرکز نوآوری رفاتک برای بررسی‌های بیشتر توسط رفاتک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در پایان رویداد، رئیس سازمان نظام پرستاری، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز نوآوری رفاتک به سخنرانی پرداختند. دکتر هادی ویسی، رئیس مرکز رفاتک به نقل تجربیات خود در حوزه کارآفرینی و نوآوری پرداخته و نکاتی برای تیم‌های نوپای استارت‌آپی بیان کرد.

او همچنین خدمات مرکز نوآوری رفاتک بانک رفاه، سرمایه‌های مالی و غیرمالی این مرکز و پتانسیل‌های موجود در رفاتک را برشمرد و از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه برای مشارکت در فعالیت‌های رفاتک دعوت به عمل آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت