راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

برترین بانک‌های پرداخت الکترونیک در سال 1391

طبق گزارش بانک مرکزی در زمینه عملکرد بانک‌های کشور در حوزه پایانه‌های فروش در اردیبهشت ۹۱، بانک‌های ملت، صادرات، ملی،  پارسیان و سامان به ترتیب بیشترین درصد سهم بازار پایانه‌های منصوبه قرار دارند اما صدرنشینی در حوزه درصد سهم بازار مبلغ و تعداد تراکنش در این ماه نیز به بانک ملت تعلق دارد.

بانک ملت با سرمایه‌گذاری و تبلیغات مناسب در سال‌های اخیر ۴۴/۹۶ درصد از مبلغ و 52/25 درصد تعداد کل تراکنش‌های کشور را از آن خود کرده است.

در این میان بانک ملی با رشد نسبی 1 درصدی در هر سه حوزه نسبت به سال گذشته رتبه دوم مبلغ (۱۹/۲۸) و تعداد تراکنش (۱۸/۱۵) را داراست. این بانک امسال در حالی رتبه سوم پایانه‌های منصوبه را داراست که سهم بازار آن از ۱۵/۲۳ (رتبه دوم در سال ۹۰) به ۱۶/۶۱ درصد افزایش یافته و همچنین رتبه چهارم تعداد تراکنش (۱۷/۴۸) را به رتبه دوم در سال جاری (۱۸/۱۵) تبدیل کرده است.

شبکه پایانه فروش بانک صادرات ایران در یک سال گذشته رتبه سوم خود از سهم بازار مبلغ تراکنش را (۱۵/۳۷) حفظ کرده است. این بانک صاحب دومین شبکه گسترده دستگاه‌های کارتخوان (۱۶/۷۸) در کشور است و ۱۱/۸۹ درصد از کل تعداد تراکنش‌ها از طریق شبکه پایانه فروش این بانک انجام و پردازش شده است. سهم این بانک از پایانه­های فروش نسبت به سال قبل 7/5 درصد کاهش یافته و به دنبال این کاهش تعداد تراکنش­های این بانک نیز نسبت به سال قبل 7/5 درصد کاهش یافته است.

بانک پارسیان در دو حوزه درصد سهم بازار پایانه‌های منصوبه و مبلغ تراکنش رتبه چهارم خود را در یک سال گذشته حفظ کرده و با از دست دادن حدود دو درصد از سهم بازار تعداد تراکنش، در این حوزه سوم است. (بانک پارسیان بیشترین ضریب اثربخشی را در پایانه‌های فروشگاهی دارد)

بانک سامان نیز اگرچه با اختلاف زیاد نسبت به چهار بانک دیگر، امسال در رتبه پنجم قرار دارد اما درصد سهم بازار این بانک در سه حوزه مورد بررسی افت نداشته و در هر فاکتور مقایسه 66/0 درصد رشد داشته است.

منبع: bankiblog.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت