راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

حضور بانک مرکزی ایران در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

هیات اعزامی بانک مرکزی به ریاست معاون ارزی بانک مرکزی در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از20 تا 22 مهرماه در شهر توکیو ژاپن برگزار می گردد و خانم کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی در راس هیات اعزامی بانک مرکزی، در نشست وزراء و روسای کل بانکهای مرکزی گروه 24 کشور در حال توسعه ـ که در تاریخ 20 مهر ماه برگزار گردید ـ شرکت نمود.

در این نشست، مسایل مهم کنونی جهان از جمله کندی رشد اقتصاد جهانی، ریسک های مربوط به منطقه یورو، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی مطرح و از اقتصادهای پیشرفته جهان درخواست شد تا اقدامات موثری در جهت کاهش نااطمینانی های موجود، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، بهبود بخش مالی به ویژه تجدید ساختار در مراکز مالی انجام گیرد. گروه 24 نیز اذعان داشت بحران جهانی اخیر موجب گردیده است بیکاری به خصوص در میان زنان و جوانان افزایش یابد.

این گزارش می افزاید: مجمع سالیانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در روز جمعه 21 مهر برگزار گردید و طی آن ولیعهد ژاپن، مدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس جدید گروه بانک جهانی به ایراد سخنانی در زمینه مخاطرات کنونی و امور در دست اقدام به منظور رفع این مخاطرات پرداختند.

گفتنی است کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی پول سخنانی پیرامون سه محور « لزوم گذر از بحران کنونی و احیای رشد اقتصاد جهانی» ،«اصلاح ساختار بخش پولی» و «رفع نابرابری ها» ایراد کرد.

وی اظهار داشت: به منظور پایان بخشیدن به بحران، احیای رشد اقتصادی ضروری است. در غیر این صورت ، آینده اقتصاد جهان با مخاطره مواجه خواهد بود.

لاگارد تاکید کرد: احیای رشد اقتصادی جهان از طریق کاهش بدهی دولتها – که در حال حاضر به طور متوسط 110 درصد GDP اقتصادهای پیشرفته است- امکان پذیر خواهد بود.

آقای «جیم یونگ کیم» رئیس جدید بانک جهانی نیز در سخنان خود با توجه به مخاطرات موجود و اثرات آن بر اقتصاد کشورهای جهان، سه سناریوی خوشبینانه، میانه رو و بدبینانه را برای اقتصاد جهان در کوتاه مدت ترسیم نمود که در سناریوی اول، فقر جهانی کاهش و در سناریوی دوم فقر جهانی شدت یافته است ولی در سناریوی سوم، جهان شاهد افزایش بیش از اندازه فقر خواهد بود.

رئیس بانک جهانی به اشاره به این سناریوها بر اقدام قاطع همگان به ویژه بانک جهانی در جهت کاهش فقر و در راستای تحقق اهداف هزاره سوم تاکید نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت