راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک‌های صادرات، ملی و سامان متخلف شناخته شدند

تصمیمات کمیته منتخب درباره ۳ بانک درگیر پرونده اختلاس بزرگ:

کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای جدید مبنی بر برکناری مدیران عامل بانکهای ملی، صادرات و سامان و مدیران ذیربط مقصر در این قضیه در این سه بانک صادر کرد.

کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا، ‌براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:

۱-از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی، ‌جز تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبار سنجی، کنترل‌های داخلی، ‌نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدل عالم و سایر مدیران ذی ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیر دولتی اقدام شود.

۲-بانکهای ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبار سنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و در خصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند.

لذا مقرر شد تغییر مدیر عامل و مدیران ذی ربط بانک‌های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی صورت پذیرد.

تصمیمات کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی

کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن در پی می‌آید:

*مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

*پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات در خصوص زمان بندی باز پرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به عمل آید

*بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع رسانی دولت بصورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.

*کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.

*مقرر گردید نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.