راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرکت خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، در دو عنوان شغلی استخدام می‌کند

خدمات پرداخت الکترونیک نیکا کوش ارس، به منظور توسعه نیروی انسانی خود در دو عنوان شغلی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

عنوان شغلی جنسیت رشته مقطع شرایط احراز
حسابدار و کمک حسابدار خانم

 

زن حسابداری

مدیریت و سایر رشته‌های مرتبط

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

مهارت کار با رایانه (ویندوز)

نرم‌افزار Excel

آشنایی با  سیستم‌های مالی رایورز دانش حسابداری و ثبت اسناد حسابداری

حداقل دو سال سابقه کار مفید

حداکثر و حداقل سن ۳۵ و ۲۲

 

واجدین شرایط می‌توانند روزمه خود را به ارسال nikapel@yahoo.com ایمیل کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.