راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

 ۷۷۳۷.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی توسط شبکه بانکی در سال ۹۷ پرداخت شده است / جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی

0

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۷۷۳۷.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۵۹۸.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۱۶۴۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۳۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) است.

1

ملاحظه می‌شود از ۲۰۸۹.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۴۳.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت‌شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۳۰۵۰۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۸ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۵۵۶۲۲۶۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۵ میلیارد ریال پرداخت‌شده است.

2

گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیر جاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

فایل تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ ۳۰ KB را با کلیک بر روی این لینک دانلود کنید.

فایل تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ ۱۷ KB را با کلیک بر روی این لینک دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.