راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

چالش‌های پرداخت خرد الکترونیک

آنالیز بازار پرداخت خرد الکترونیک

با وجود پتانسیل فراوان سیستم‌های پرداخت‌ِ خرد، تعداد کمی از این سیستم‌ها موفق بوده‌اند. در مورد دلایل پشت این موفقیت‌های محدود و شکست‌های بسیار کمتر دلیل آشکاری قابل ردیابی است. قوای محرکه‌ی اساسی بازارهای پرداخت خرد به خوبی شناسایی نشده‌اند. بر مبنای یک بازارِ دو طرفه‌ی مدل سازی شده، در می‌یابیم که به “توده‌ی عظیمی” از تجار و بازاریان و مصرف کنندگان نیاز است تا یک سیستم پرداخت خرد به وجود بیاید و البته به یک “توده‌ی عظیم تر” قابل قبولی نیاز است تا این سیستم شروع به کار کند و پا بر جا بماند. ما همچنین به این نتیجه رسیدیم که کاهش هزینه‌های سمت مصرف کننده در واقع باعث کاهش شانس پیشرفت و ترقی بازار پرداخت خرد می‌شود. بنابراین، سوبسید دهی به تنهایی نمی‌تواند یک بازار پرداخت خرد ایجاد کند. یافته‌های شخصی این یافته را تائید و پشتیبانی می‌کنند. زمانی که سوبسید دهی نیاز است، معمولا به مصرف کننده سوبسید داده می‌شود. ساختار بازار دو طرفه آنالیز نسبی را سخت و پیچیده می‌کند که این خود، توضیح و تعبیر پیاده سازی بازارهای پرداختی خرد را همانطور که توسط نتایج ترکیبی و ادغام شده‌ی تعدادی از ابتکارات عملی در سطح دنیا نشان داده شده است بسیار مشکل می‌کند.

این متن از مقاله Analysis of Electronic Micro Payment Market منتشر شده در Journal of Electronic Commerce Research اقتباس شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.