راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شورای پول و اعتبار دستورالعمل عملیات بازار باز را تصویب کرد

در جلسه شورای پول و اعتبار که ۲۷ فروردین برگزار شد در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری درازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.