بانک‌تک (BankTech) پی‌تک (PayTech)

سامانه هوش رقابتی بانک ملی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

نسخه ارزی بام
نوشته شده توسط میترا محمدنژاد

در سامانه هوش رقابتی بانک ملی، اطلاعات درون سازمانی در کنار اطلاعات رقبا و بازار مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و امکان نظارت هدفمند بر محیط رقابتی را با هدف اخذ تصمیمات راهبردی میسر می‌کند.

سامانه هوش رقابتی بانک ملی ایران تاکنون در حوزه‌های زیر توسعه یافته است:

کارت

مقایسه سهم تعداد کارت‌های فعال در بانک‌ها برحسب سرانه جمعیت و تعداد دستگاهای خودپرداز به همراه تحلیل روند تعداد تراکنش‌های کارت‌های هر بانک به تفکیک تاریخ و استان

خودپرداز

مقایسه سهم تعداد خودپرداز در بانک‌ها برحسب متوسط مبلغ هر تراکنش و تعداد تراکنش به جمعیت و سرانه تعداد تراکنش به تعداد هر خودپرداز به تفکیک تاریخ و استان

پایانه فروشگاهی

بررسی سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های ابزار پایانه فروشگاهی برحسب سهم تعدادی، سهم مبلغی و متوسط مبلغ تراکنش به تفکیک تاریخ و استان

اینترنت

بررسی سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های اینترنت برحسب سهم تعدادی، سهم مبلغی و متوسط مبلغ تراکنش به تفکیک تاریخ و استان

سپرده و تسهیلات

مقایسه شاخص‌های سپرده در بانک‌ها برحسب مانده سپرده، مانده سپرده به تعداد کارکنان، مانده سپرده به جمعیت برحسب تاریخ و استان مقایسه مانده سپرده و مانده تسهیلات هریک از بانک‌ها برحسب تاریخ و استان‌ها

جمعیت

نمایش بازه سنی و جنسیتی جمعیت کشور به تفکیک هر استان

درباره نویسنده

میترا محمدنژاد

میترا محمدنژاد، فارغ التحصیل کارشناسی روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */