بانک‌تک (BankTech) پی‌تک (PayTech)

سامانه هوش رقابتی بانک ملی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

نسخه ارزی بام

در سامانه هوش رقابتی بانک ملی، اطلاعات درون سازمانی در کنار اطلاعات رقبا و بازار مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و امکان نظارت هدفمند بر محیط رقابتی را با هدف اخذ تصمیمات راهبردی میسر می‌کند.

سامانه هوش رقابتی بانک ملی ایران تاکنون در حوزه‌های زیر توسعه یافته است:

کارت

مقایسه سهم تعداد کارت‌های فعال در بانک‌ها برحسب سرانه جمعیت و تعداد دستگاهای خودپرداز به همراه تحلیل روند تعداد تراکنش‌های کارت‌های هر بانک به تفکیک تاریخ و استان

خودپرداز

مقایسه سهم تعداد خودپرداز در بانک‌ها برحسب متوسط مبلغ هر تراکنش و تعداد تراکنش به جمعیت و سرانه تعداد تراکنش به تعداد هر خودپرداز به تفکیک تاریخ و استان

پایانه فروشگاهی

بررسی سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های ابزار پایانه فروشگاهی برحسب سهم تعدادی، سهم مبلغی و متوسط مبلغ تراکنش به تفکیک تاریخ و استان

اینترنت

بررسی سهم هر بانک پذیرنده از تعداد تراکنش‌های اینترنت برحسب سهم تعدادی، سهم مبلغی و متوسط مبلغ تراکنش به تفکیک تاریخ و استان

سپرده و تسهیلات

مقایسه شاخص‌های سپرده در بانک‌ها برحسب مانده سپرده، مانده سپرده به تعداد کارکنان، مانده سپرده به جمعیت برحسب تاریخ و استان مقایسه مانده سپرده و مانده تسهیلات هریک از بانک‌ها برحسب تاریخ و استان‌ها

جمعیت

نمایش بازه سنی و جنسیتی جمعیت کشور به تفکیک هر استان

درباره نویسنده

میترا محمدنژاد

میترا محمدنژاد، فارغ التحصیل کارشناسی روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */