راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تأثیر بانک‌های اسلامی بر ثبات مالی در فرایند جهانی شدن

با آغاز بانکداری اسلامی و گسترش روز افزون آن در سطح جهان که با گسترش تحوّلات جهانی شدن همراه است، لزوم توجه به بانک‌های اسلامی و نقش آنها در این فرایند اهمیت می‌یابد. از آنجا که مبحث «ثبات مالی» در میان مباحث جهانی شدن اهمیت ویژه‌ای دارد، در این مقاله با اتخاذ شیوه‌ای تحلیلی و با استفاده از فرمول z-score و شاخص جهانی‌شدن به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که تأثیر متقابلی میان فرایند جهانی شدن و ثبات مالی بانک‌های اسلامی وجود دارد. تحقیق نشان می‌دهد که در فرایند جهانی شدن بانک‌های اسلامی از طریق مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمت‌ها، حرکت بر اساس بخش واقعی و برخورداری از نظام مشارکتی، بر روی ثبات مالی جهانی تأثیر دارد. در مقابل، جهانی‌شدن موجب افزایش ثبات مالی بانک‌های اسلامی می‌شود. افزایش کارایی، استفاده از مؤسسه‌های رتبه‌بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع سرمایه‌گذاری را می‌توان از آثار مثبت جهانی‌شدن بر بانک‌های اسلامی دانست.

رضا اکبریان – مینو خردسود

برای مشاهده این مقاله، فایل pdf آن را از اینجا دانلود کنید.

این مقاله از نشریه معرفت اقتصادی گرفته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.