راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدل کسب‌وکار مطابق با مستند بانک مرکزی، شرط ورود به آزمون‌های پرداخت‌یاری است

طبق اعلام شاپرک، انطباق با چارچوب کسب‌وکار تعریف‌شده در مستند پرداخت‌یاری، شرط ورود متقاضیان به مرحله آزمون‌های فنی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، ازآنجاکه مستند پرداخت‌یاری که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تابستان امسال ابلاغ شد، صرفا به یک کسب‌وکار معین یعنی راهبری پذیرندگان خرد شبکه پرداخت می‌پردازد که ویژگی‌ها و مدل کسب‌وکاری آن به‌طور مشخص در آن مستند نیز معرفی و تشریح شده است، طبیعتا ورود به فرایند پرداخت‌یاری تنها پس از ارائه مدل کسب‌وکار از سوی متقاضی و حصول اطمینان از انطباق فعالیت متقاضی با چارچوب کسب‌وکارِ پرداخت‌یاری، ممکن خواهد بود.

بر این اساس تمامی متقاضیان پرداخت‌یاری در همه مراحل فرایند امضای موافقت‌نامه، باید پیش از ورود به مرحله آزمون‌های فنی، مدل کسب‌وکاری خود را به شرکت شاپرک ارائه کنند.

روشن است تنها متقاضیانی که فعالیت آن‌ها منطبق با چارچوب اعلامی پرداخت‌یاری در مستند پرداخت‌یاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، مجوز ورود به آزمون‌های فنی و ادامه فرایند را پیدا خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.