راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آخرین وضعیت اعضای سامانه اعتبارسنجی

میزان پیشرفت عملیاتی‌شدن سامانه اعتبارسنجی در کلیه بانکهای کشور و همچنین بعد از مصوبات آخرین جلسه شورای ماده ۵ آئین نامه نظام سنجش اعتبار که شرکتهای لیزینگ، بیمه و موسسات مالی و اعتباری فعال تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توانند در سامانه عضو شوند، در شش بخش برقراری خط مخابراتیMPLS، ارسال اطلاعات به سامانه، امضای قرارداد عضویت، نصب و راه اندازی نرم افزار رابط سنجش اعتبار، استعلام و دریافت گزارش و آموزش کاربران بدین شرح می‌باشد:

برقراری خط مخابراتی MPLS

v در حال حاضر بین سرور مرکزی سامانه واقع در اتاق پایاپای اسناد بانکی و ۲۲ بانک کشور شامل ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، کشاورزی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصادنوین، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قرض الحسنه مهر ایران و تات خط مخابراتی MPLS برقرار می‌باشد.

v مراحل برقرای اتصال بانکهای گردشگری، موسسه اعتباری توسعه و دی و همچنبن شرکتهای لیزینگ رایان سایپا، امید، شهر، مشرق زمین، اقتصاد نوین، ایران صندوق مالی و توسعه تکنولوژی نیز در حال اجرا می‌باشند.

ارسال اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی

v در حال حاضر بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، کشاورزی، پارسیان، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قرض الحسنه مهر ایران و توسعه تعاون اطلاعات تسهیلاتی مشتریان خود را به صورت ماهیانه به سامانه ارسال می‌نمایند.

امضای قراردادعضویت

v طبق نامه شماره ۴۰۰۲۴ مورخ ۲۴/۴/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انعقاد قرارداد عضویت در سامانه، بانکهای پارسیان، سامان، کارآفرین، سینا، توسعه تعاون، گردشگری، موسسه اعتباری توسعه، دی، تات و شرکتهای لیزینگ رایان سایپا، شهر، مشرق زمین، ایران و صندوق مالی و توسعه تکنولوژی قرارداد عضویت و همکاری با شرکت را امضا نموده‌اند.

نصب و راه‌اندازی نرم افزار رابط سنجش اعتبار

v در حال حاضر در راستای مدیریت گزارشگیری از سامانه اعتبارسنجی و بهره‌مندی از گزارشهای جانبی، نرم‌افزار رابط سنجش اعتبار به طور مستقل در در بانکهای ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، کشاورزی و سینا نصب و راه‌اندازی گردیده است.

v با دسترسی داده شده به بانکهای سامان، سرمایه، کارآفرین، پست بانک، توسعه صادرات و قرض الحسنه مهر ایران این بانک‌ها از نرم افزار رابط سنجش اعتبار نصب شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی استفاده می‌نمایند.

استعلام و دریافت گزارش

v کلیه شعب بانکهای ملی، صادرات، تجارت، رفاه، مسکن، کشاورزی، سامان، کارآفرین، صنعت و معدن، توسعه صادرات، سینا و ملت به سامانه متصل بوده و در خصوص مشتریان خود استعلام می‌نمایند.

v در حال حاضر اداره مرکزی، در بانک سپه به سامانه متصل بوده و از گزارشهای سامانه به هنگام اعطای تسهیلات استفاده می‌نمایند.

v هم اکنون اداره مرکزی و یک شعبه در بانک پارسیان به سامانه متصل بوده و گزارشگیری می‌نمایند.

v هم اکنون اداره مرکزی بانک سرمایه به سامانه متصل بوده و گزارشگیری می‌نمایند.

آموزش

v کلیه کاربران بانک تجارت در شعب تهران و سرپرستی‌های شهرستان‌ها (۵۲۰ نفر) با شرکت در کارگاههای ۴ و ۸ ساعته نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v کلیه کاربران سرپرستی‌های شهرستان‌ها در بانک ملی (۱۲۰ نفر) پس از گذراندن یک دوره آموزشی ۸ ساعته با نحوه استفاده از سامانه و کاربردهای آن در نظام بانکی آشنا شده‌اند.

v کاربران شعب بانک صادرات در مناطق شمال، غرب و مرکزی تهران (۳۶۰ نفر) نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v کلیه کاربران سرپرستی‌های تهران و شهرستان‌ها در بانکهای کشاورزی و مسکن (۴۰ نفر) پس از گذراندن یک دوره آموزشی ۴ ساعته نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v کارگاه آموزشی یک روزه برای کلیه کاربران سرپرستی‌های شهرستان‌ها در بانک سینا (۴۰ نفر) و همچنین کلیه کاربران تهرانی (۱۲۰نفر) و کلیه کار‌شناسان اداره اعتبارات (۱۵ نفر) برگزار شد.

v کلیه کاربران شعب تهران در بانک سامان (۱۶۰نفر) با شرکت در کارگاههای ۴ ساعته نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v کلیه کاربران تهران و شهرستان‌ها در بانک کارآفرین (۸۰ نفر) پس از گذراندن یک دوره آموزشی ۲ساعته نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v مسئولین دوایر خدمات رایانه‌ای و ارتباطات مدیریت شعب مناطق و شعب ممتاز در بانک سپه (۴۲نفر) با شرکت در یک کارگاه ۴ ساعته نحوه استفاده از سامانه را آموزش دیده‌اند.

v کلیه کاربران بانک ملت در شعب تهران و شهرستان‌ها (۱۷۵۰ نفر) با شرکت در کارگاههای ۴ ساعته با نحوه استفاده از سامانه و کاربردهای آن در نظام بانکی آشنا شده‌اند.

v کارگاههای ۴ ساعته آموزش تئوری و عملی استفاده از سامانه اعتبارسنجی با حضور کلیه کاربران شعب تهران بانک پارسیان (۳۰۰ نفر) برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.