راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شورای پول و اعتبار: لغو مجوز بانک‌ها فعلا مطرح نیست

یک عضو ناظر شوراى پول و اعتبار اعلام کرد: تاکنون هیچ بحثى مبنى بر لغو مجوز بانک‌ها مطرح نشده است.

به گزارش راه پرداخت، سیدکاظم دلخوش، با اعلام این خبر به موج گفت: در حال حاضر اولویت شوراى پول و اعتبار و بانک مرکزى تعیین تکلیف موسسات مالى فاقد مجوز بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولى است. وى با بیان اینکه بسیارى از این موسسات در گذشته با تاسیس تعاونى اعتبار و اخذ مجوز از وزارت تعاون فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، افزود: براى ایجاد نظام یکپارچه پولى و مالى و نظارت دقیق برفرآیندهاى مالى کشور ساماندهى این موسسات و یا لغو مجوز واحدهاى متخلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار مى رود. دلخوش مطرح شدن برخى ازموضوعات در رابطه با لغو مجوز برخى از بانک‌هاى خصوصى را غیرکارشناسى دانست و اظهار داشت: چنانچه بانک‌ها خارج از چارچوب قانون پولى و مالى کشور اقدامى انجام داده باشند به طور حتم شوراى پول و اعتبار و دیگر دستگاه هاى نظارتى با آن‌ها برخورد خواهند کرد. وى گفت: صدور مجوز بانک‌ها پس از ارزیابى‌ها و مطالعات گسترده در بانک مرکزى و دیگر نهادهاى ذى ربط صورت مى گیرد و پس از آن نیز تمام فرآیندهاى پولى و مالى بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات جارى کشور کنترل مى شود. عضو شوراى پول و اعتبار با بیان اینکه تمام موضوعات مرتبط با تخلفات احتمالى بانک‌ها باید به صورت ویژه در شوراى پول و اعتبار مورد بررسى قرار گیرد، اضافه کرد: در حال حاضر نام هیچ بانکى مبنى بر لغو مجوز مطرح نیست و چنانچه تخلفى وجود داشته باشد دستگاه هاى نظارتى با جدیت برخورد خواهند کرد. دلخوش در پاسخ به این سوال که در صورت لغو مجوز یک بانک تکلیف سهامداران و سرمایه گذاران آنچه مى شود؟ خاطرنشان کرد: این بحث زمانى قابل طرح است که تخلف یک بانک محرز شده باشد و بانک مرکزى تصمیم به لغو مجوز آن بگیرد، اما تا قبل از اثبات ایراد قانونى نمى توان در این رابطه اظهار نظر کرد.

منبع: موج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.