فین‌تک

فین‌تک یعنی کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه خدمات مالی. اگر می‌خواهید درباره فین‌تک بیشتر بدانید مطلب فین‌تک چیست؟ را ببینید. اگر دوست دارید کمی بیشتر بدانید می‌توانید یک فصل از کتاب فین‌تک را هم از اینجا دانلود کنید.

آخرین خبرهای روز فین‌تک به انتخاب راه پرداخت را هم می‌توانید از این صفحه ببینید.