راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کمیسیون بازار پول و سرمایه

نتایج کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها مثبت خواهد بود

محسن حاجی بابا با اشاره به اینکه کار درست نتایج درستی هم به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: «به طور قطع کنترل ترازنامه بانک‌ها از جهات مختلف اعم از شناخت وضعیت بانک‌ها، منابع، ضرر و زیان و کفایت سرمایه تأثیر مثبتی خواهد داشت که باید به سرعت…