راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نتایج کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها مثبت خواهد بود

محسن حاجی بابا با اشاره به اینکه کار درست نتایج درستی هم به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: «به طور قطع کنترل ترازنامه بانک‌ها از جهات مختلف اعم از شناخت وضعیت بانک‌ها، منابع، ضرر و زیان و کفایت سرمایه تأثیر مثبتی خواهد داشت که باید به سرعت اجرایی شود.»

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به اینکه کنترل ترازنامه بانک‌ها، نتایج درستی را به همراه خواهد داشت، افزود: «برای ساماندهی اقتصاد باید جهات مختلف را دید.»

به گزارش ایبنا، محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال‌هاست بر لزوم نظارت بر ترازنامه بانک‌ها تاکید داشته و داریم، اظهار کرد: «حتی در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی، درخواست کردیم ما در مجامع بانک‌ها برای تصویب ترازنامه‌ها حضور داشته باشیم که متاسفانه محقق نشد.»

محسن حاجی بابا با اشاره به اینکه کار درست نتایج درستی هم به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: «به طور قطع کنترل ترازنامه بانک‌ها از جهات مختلف اعم از شناخت وضعیت بانک‌ها، منابع، ضرر و زیان و کفایت سرمایه تأثیر مثبتی خواهد داشت که باید به سرعت اجرایی شود.»

او گفت: «در سال ۹۴ در دو ماده قانون رفع موانع تولید مقرر شد که بانک‌ها، شرکت‌ها یا اموال غیربانکی خود را باید بفروشند که تحقق نیافت. اگر مواد قانونی رعایت می‌شد قطعاً میزان کفایت سرمایه و نقدینگی در دست بانک‌ها افزایش خواهد یافت، اما فروش املاک و دارایی‌ها در تورم نقشی ندارد، بلکه نقش آن فقط افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها برای تسهیلات است تا اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند چرا که باعث ایجاد تورم و رشد نقدینگی خواهد شد.»

حاجی بابا ادامه داد: «عامل اصلی تورم کسری بودجه دولت و بعد چاپ پول برای تأمین نیازهای دولت است،در حال حاضر و با شرایط کنونی اقتصاد، افزایش نرخ سود به تنهایی تاثیری بر کنترل تورم نخواهد داشت.»

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: « اینکه متاسفانه اقتصاد را جزیره‌ای می‌بینند و این در حالی است که مجموعه سیاست‌هایی است که باید در کنار هم دیده شود، کنترل تورم و کاهش نقدینگی به مؤلفه‌های مختلف اقتصادی بستگی دارد که نباید نگاه تک بعدی به آن داشت.»

همچنین تاکید کرد: «افزایش نرخ سود بانکی هم مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها به تنهایی نمی‌تواند در کاهش نقدینگی یا کنترل تورم تاثیری داشته باشد، بلکه برای ساماندهی اقتصاد باید جهات مختلف را دید. در این میان بانک مرکزی هم نه خداست و نه غیبگو! باید در حد ظرفیت کشور از بانک مرکزی انتظار داشت. به عنوان نمونه وقتی ارز کافی وجود ندارد نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت برای همه بخش‌ها ارز اختصاص دهد، بلکه باید منابع ارزی را مدیریت کند.»

منبع ایبنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت