راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کمپین اطلاع رسانی نظام بانکی کشور

شکست بانک مرکزی در کمپین‌ اطلاع رسانی نظام بانکی کشور

کمپین اطلاع رسانی نظام بانکی کشور اساسا یک کمپین نیست؛ صرفا چند پوستر و شاید در ادامه چند فایل ویدیویی و صوتی. بدترین چیز برای یک کمپین این است که مردم درباره آن حرف نزنند. بارها تیزرهای تبلیغاتی و پوسترهایی در سراسر کشور منتشرشده است که…