راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کارستن بارچ

بانک‌ها بدون تحول، قافیه را به فین‌تک‌ها خواهند باخت / در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت چقدر صحبت از فین‌تک بود؟

هفته نامه شنبه / هفتمین همایش بانکداری الکترونیک نیز آمد و رفت. در یک کلام در این همایش حرف از «تحول» بود. از رسیدن…