راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کارت اعتباری فراگیر

کارت اعتباری فراگیر چیست؟

یکی از نقاط ضعف نظام بانکی ما که بار‌ها و بار‌ها از آن گفته‌شده است، صدور کارت اعتباری برای مشتریان بانک‌هاست، خدمتی که نزدیک به ۸۰ سال از ارائه آن در دنیا می‌گذرد در ایران همچنان در پیچ‌وخم مقدماتی مانند پرهیز از ریسک، وضعیت بد اقتصادی و…