راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

میز امداد شبکه شتاب

میز امداد شتاب در فضای مجازی راه اندازی شد

ميز امداد شتاب در فضای اینترنت به آدرس EmdadShetab.cbi.ir راه اندازی شد. به گزارش بانک مرکزی، سيستم امداد شتاب با هدف خدمت‌رساني به مشتريان بانک‌هاي عضو شبکه شتاب و تسهيل در فرايند پيگيري رفع مغايرت‌هاي اين شبکه ایجاد شده است. قبل از این…