راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مصطفی پورمحمدی

چرا اختلاس بزرگ ۳هزار میلیاردی، فساد مالی بزرگ کشور شد؟‌

پور محمدی درباره سرنوشت قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی در پرونده تخلف بانکی اخیر و ارتباطش با رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم می‌گوید: نام ایشان سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی است و با هم نسبت فامیلی نداریم. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور…