راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مصطفی جهانبانی

چه کسانی و چرا از شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نگرانند؟

مصطفی جهانبانی، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران متعاقب ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، بحث‌هایی در محافل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی، دانشگاهیان و بانک‌ها در ارتباط با نقش و ضرورت این اقدام بانک…